Copyrights

Het auteursrecht op deze website berust bij Passie voor Twee of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Passie voor Twee. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Passie voor Twee. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar [email protected].

De naam Passie voor Twee evenals de slogan "Dating zonder taboes" mogen niet worden gebruikt zonder expliciete schriftelijke toestemming van Passie voor Twee.

Overige juridische informatie

Passie voor Twee betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Passie voor Twee aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.